Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Skuma Diox – zarejestrowany jako produkt do konserwacji wody w układach chłodzenia oraz do dezynfekcji wody pitnej. Wykazujący właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Atest higieniczny dla Produktu Skuma Diox

Atest higieczniczny dla produktu wydany przez:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska