Aplikacja dwutlenku chloru do instalacji wodnej

Dwutlenek chloru może być użyty na dwa sposoby.

1.

Pierwszy to produkcja w miejscu zastosowania. Jedną z metod jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru przy instalacji wodnej. Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces dozowania jest  monitorowany i poddawany zautomatyzowanej kontroli. Przygotowany roztwór jest dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe stężenie dezynfektanta.

Metoda ta obarczona jest jednak pewnym ryzykiem. Do wytworzenia ClO2 stosuje się wytwornice, w których podstawowymi surowcami są chloryn sodu oraz kwas solny. Kontakt chlorynu sodu z łatwo palnymi substancjami jak tektura, papier czy produkty naftowe może prowadzić do samozapłonu. Wymogi bezpieczeństwa nakazują daleko idącą ostrożność w przechowywaniu chlorynu sodu w pobliżu zbiorników z kwasem solnym, ponieważ niekontrolowana reakcja wytwarzania ClO2 może mieć w najgorszym wypadku formę eksplozji.

2.

Druga to zamówienie gotowego produktu Diox, który może być stosowany bezpośrednio w sytuacji kiedy pojawia się potrzeba jego użycia. Może być dozowany do istniejącego już lub nowego procesu gdzie musi zostać przeprowadzona dezynfekcja. Ta metoda sprawia, że Diox jest łatwym w użyciu, bezpiecznym i wszechstronnym środkiem odkażającym.

Produkt Diox jest prekursorem dwutlenku chloru, co oznacza, że pozwala na jego wytworzenie w ściekach ClO2 bez potrzeby użycia wytwornicy. Jest to metoda dezynfekcji niepowodująca powstawania wolnego chloru w środowisku wodnym. Dozowany wprost do rurociągu preparat po kontakcie z wodą technologiczną zaczyna emitować gaz.

Dawka 4 ppm Diox emituje w wodzie 0,4 mg ClO2

Gęstość na poziomie 1,22 kg/dm3 powoduje, że produkt rozprowadza się w całej objętości płynącego medium, a emitowany dwutlenek chloru unosi się ku powierzchni, co przekłada się na wydłużenie czasu kontaktu gazu z dezynfekowanym medium.

Możliwym jest przyśpieszenie reakcji poprzez dozowanie aktywatora. Proponujemy takie rozwiązanie w sytuacji gdy istnieje zagrożenie iż czas kontaktu będzie zbyt krótki.

Dozowanie DIOX

Dozowanie produktu oraz aktywatora odbywa się za pomocą pomp membranowych wprost do rurociągu. Instalacja dozująca składa się z zasobników o pojemności 200 l lub 1000 l, pomp membranowych oraz linii tłoczenia. Lokalizacja punktu dozowania musi być zweryfikowana podczas wizji lokalnej.

Schemat instalacji dozującej:
  1. Kanister z Diox
  2. Pompa dozująca
  3. Rurociąg
  4. Pomiar przepływu
  5. Sygnał 4-20 mA do pompy dozującej.
Na wszelkie pytania odpowiedzą nasi technolodzy. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Grzegorz Milewczyk
Inżynier wody i ścieków
grzegorz.milewczyk@skuma.pl
+48 508 169 108