Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane ze stosowaniem wytwornicy dwutlenku chloru

Ze względu na właściwości wybuchowe dwutlenku chloru musi być on wytwarzany w miejscu użytkowania. Stosuje się do tego celu wytwornice w których podstawowymi surowcami są chloryn sodu oraz kwas solny. Kontakt chlorynu sodu z łatwo palnymi substancjami jak tektura, papier czy produkty naftowe prowadzi do samozapłonu.

Wymogi bezpieczeństwa nakazują również daleko idącą ostrożność
w przechowywaniu chlorynu sodu w pobliżu zbiorników z kwasem solnym
– niekontrolowana reakcja wytwarzania ClO2 może mieć formę eksplozji.

Zalety stosowania w praktyce produktu Diox

  • Produkt diox jako stabilizowany roztwór dwutlenku chloru nie wymaga stosowania wytwornicy, przez co możemy uniknąć wszystkich niebezpieczeństw, które niesie ze sobą tradycyjna metoda generowania ClO2 w wytwornicy.
  • Dozowanie diox odbywa się za pomocą membranowej pompy dozującej, natomiast sama reakcja wytworzenia dwutlenku chloru zachodzi już w dezynfekowanym medium poprzez obniżenie pH w kontakcie z kwaśnymi substancjami organicznymi.
  • Diox jest produktem łatwym i bezpiecznym w użyciu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej w każdych warunkach.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu Diox

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Skuma Diox – zarejestrowany jako produkt do konserwacji wody w układach chłodzenia oraz do dezynfekcji wody pitnej.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.

Atest higieniczny dla Produktu Skuma Diox