Właściwości  | działanie

Produkt Skuma DIOX jest prekursorem CLO2 – dwutlenku chloru, który posiada bardzo wysoki potencjał redukcyjny w szerokim zakresie pH (4<pH<10),co przekłada się na bardzo stabilną aktywność biobójczą.

Dwutlenek chloru jest gazem o zielonożółtej barwie, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Jest wyjątkowo niestabilny i ma właściwości wybuchowe przez co musi być wytwarzany on in situ (w miejscu stosowania). Produkt diox jest stabilizowanym prekursorem dwutlenku chloru przez co jego wytwarzanie następuje po dodaniu do dezynfekowanego medium. Utleniające właściwości dwutlenku chloru oraz selektywność jego działania sprawiają, że jest on idealnym środkiem wiruso i bakteriobójczym, w szerokim zakresie odczynu pH.

Rycina. Penetracja ditlenku chloru przez strukturę biofilmu.

Związki w komórkach i na powierzchni błon komórkowych reagują z dwutlenkiem chloru, powodując zaburzenia metabolizmu komórkowego. Dwutlenek chloru reaguje również bezpośrednio z wiązaniami dwusiarczkowymi aminokwasów i RNA w komórce. W przeciwieństwie do nieutleniających środków dezynfekujących, dwutlenek chloru zabija mikroorganizmy, nawet gdy są one nieaktywne. Obciążenie oksydacyjne nałożone na komórki poprzez działanie dwutlenku chloru skutkuje tym, iż większość mikroorganizmów nie jest w stanie zbudować odporności na dwutlenek chloru.

W praktyce niewiele bakterii występuje samotnie. Zazwyczaj, zgrupowane są one w postaci biofilmu, który jest bliskim związkiem wielu milionów bakterii. Wiele biocydów ma szczególne problemy z penetracją biofilmu z powodu „kleju” polisacharydowego, który jest wydzielany przez bakterie, aby utrzymać jego zwartą strukturę. W przeciwieństwie do większości biocydów, dwutlenek chloru może skutecznie przenikać przez warstwę polisacharydów biofilmu, nie zużywając się podczas reakcji z obojętnymi cukrami – wysoka selektywność działania. Pozwala to ClO2 działać na same bakterie tym samym niszcząc wytworzony biofilm.