Uzdatnianie wody pitnej w systemach wodociągowych

Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego. Liczne badania dowodzą, że wody powierzchniowe i podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie, pasożyty i inne organizmy chorobotwórcze. Zgodnie z wytycznymi – woda przeznaczona do spożycia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone wymagania bakteriologiczne.

Najtańszą i najbardziej powszechną metodą dezynfekcji wody przeznaczonej do celów spożywczych jest chlorowanie. W praktyce wykorzystuje się chlor gazowy lub podchloryn sodu. Chlorowanie jest pewnym sposobem oczyszczania wody, jednak jego efektem jest gorszy smak i specyficzny zapach wody, mimo tego jest to najbardziej rozpowszechniony sposób dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia w Polsce.

Jednym z alternatywnych dla chloru – skutecznych dezynfekantów wody przeznaczonej do celów spożywczych jest dwutlenek chloru. W porównaniu z chlorem tworzy znacznie mniej toksycznych chloropochodnych produktów ubocznych dezynfekcji oraz posiada większą skuteczność dezynfekcyjną. Poza tym, dwutlenek chloru skutecznie usuwa barwę, smak i zapach wody a jego skuteczność nie zależy od wartości pH wody, a wprowadzony do niej nie wywołuje powoduje ubocznych związków chlorowcowych. Tym, co jeszcze odróżnia go od chloru, jest to, że w przeciwieństwie do niego powoduje rozkład biofilmów, które tworzą się w rurociągach i zbiornikach. Jest więc bardziej efektywny w zapobieganiu skażeniu Legionellą. Dwutlenek chloru stosuje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów oraz spożywczym, a także do uzdatniania wody chłodniczej oraz ścieków.

Stosowanie Diox do uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych przekłada się na poprawę parametrów jakościowych takich jak barwa i smak wody – w przeciwieństwie do chloru nie generuje niebezpiecznych produktków dezynfekcji takich jak DPD oraz THM.
Zalety stosowanie Dioxu – preparatu na bazie dwutlenku chloru w procesach uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych:
  • Niskie dawki produktu nie przyczyniają się do powstawania korozji spowodowanej wysokimi stężeniami chloru
  • Bardzo dobra rozpuszczalność diox w wodzie przekłada się na obniżenie czasu kontaktu.
  • Wysoka selektywność w szerokim zakresie pH pozwala na stosowanie mniejszych dawek środka dezynfkcjynego.
  • Dzięki zdolności przenikania w głąb biofilmu, stosowanie diox powoduje stopniowe oczyszczanie się instalacji z nagromadzonych osadów.
  • Dwutlenek chloru ma właściwości utleniające żelazo i mangan.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Skuma Diox – zarejestrowany jako produkt do konserwacji wody w układach chłodzenia oraz do dezynfekcji wody pitnej.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.

Atest higieniczny dla Produktu Skuma Diox