Diox

atestowany Preparat przeznaczony do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Preparat SKUMADIOX odpowiada wymaganiom higienicznym, posiada atest higieniczny Narodowego Insytytutu Zdrowia Publicznego i jest dopuszczony do użytku w Stacjach uzdatniania wody pitnej.

Diox to certyfikowany (posiada atest higieniczny: Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego), gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Substancja chemicznie czynna: dwutlenek [ditlenek] chloru.

Zalety stosowania Dioxu:

 • skuteczna dezynfekcja wody,
 • sprzedawany w postaci gotowego roztworu,
 • bezpieczeństwo stosowania,
 • brak konieczności mieszania w miejscu zastosowania,
 • brak konieczności stosowania generatorów,
 • długotrwała stabilność,
 • produkt polski, produkowany w Polsce.

Zastosowanie preparatu Diox:

produkt Diox znajduje zastosowanie w: oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody pitnej, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody pitnej, budynkach użyteczności publicznej, w placówkach związanych ze służbą zdrowia, w agrobiznesie, przemyśle przemyśle spożywczym

Czym jest Diox?

Preparat Diox to nowoczesny, wysoce skuteczny środek dezynfekcyjny. Substancją czynną zawartą w preparacie jest dwutlenek chloru (tlenek chloru (IV), ClO2). Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który w warunkach normalnych jest zielonym gazem o zapachu przypominającym chlor. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu 1 atm ma postać żółtopomarańczowego gazu. Z kolei w temperaturze 11°C skrapla się. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (10 razy lepsza rozpuszczalność od chloru).

Ze względu na swoje właściwości stosowany jest głównie do usuwania skażeń mikrobiologicznych oraz kontroli nad rozwojem grzybów, pleśni, biofilmu i śluzu. Posiada selektywne właściwości biobójcze – polegające na bardzo skutecznym działaniu odkażającym w stosunku do mikroorganizmów, a jednocześnie (w odpowiednim stężeniu) jest bezpieczny dla roślin, zwierząt i ludzi.

Najważniejsze właściwości dwutlenku chloru:
 • stanowi względnie stabilną cząsteczkę typu rodnikowego,
 • jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie,
 • nie reaguje z NH3 i NH4+,
 • poprawia smak i zapach wody – stosowany do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt,
 • wykazuje dużą efektywność przy niskim stężeniu,
 • jego skuteczność jest niezależna od pH, temperatury oraz twardości wody.
 • stosowany w odpowiednich (zalecanych) stężeniach jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • jest najbardziej selektywnym utleniaczem dostępnym w zastosowaniach technicznych oraz sanitarnych.
 • w przypadku Diox wytworzenie dwutlenku chloru następuje wprost w dezynfekowanym medium –
 • jest w postaci gotowego preparatu – bez potrzeby użycia wytwornicy.

Zalety preparatu Diox

Chlorowanie od lat pozostaje najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody. Jednak używanie chloru jest obciążone efektami ubocznymi. Technologią pozwalającą zminimalizować niekorzystne skutki chlorowania wody, przy zachowaniu wysokiej skuteczności procesu dezynfekcji, jest wykorzystanie preparatów na bazie dwutlenku chloru.

Zaletą tych preparatów jest ich wysoka skuteczność. Dwutlenek chloru wnika do błony biologicznej i usuwa ją degradując jej komórki i zapewniając dezynfekcję systemów wodnych przy wartości pH w szerokim zakresie od 4 do 10. Dwutlenek chloru w odpowiednich warunkach zapewnia wielokrotnie silniejsze działanie bakteriobójcze i wirusobójcze niż chlor. Środki oparte na dwutlenku chloru w porównaniu do samego chloru pozawalają na osiągniecie wyższego efektu dezynfekującego przy mniejszych dawkach i przy szerszym akceptowanym zakresie wartości pH. Dwutlenek chloru nie reaguje z amoniakiem, nie utlenia bromków i bromianów. Ponadto dwutlenek chloru nie posiada smaku ani zapachu typowego dla chloru. Znajduje on zastosowanie w dezynfekcji wody wody pitnej, zwalczaniu odoru w przetwórniach ścieków, w przemyśle spożywczym a także dezynfekcji obiektów rekreacyjnych takich jak: baseny, aquaparki i obiekty spa.

Dezynfekcja, czyli odkażanie jest procesem niszczenia drobnoustrojów, w szczególności chorobotwórczych, metodami fizycznymi i chemicznymi. Woda stanowi …

Produkt Skuma Diox jest prekursorem dwutlenku chloru, który posiada bardzo wysoki potencjał redukcyjny w szerokim zakresie pH, co przekłada się na stabilną aktywność …

Preparat Diox to nowoczesny, gotowy do uzycia środek do dezynfekcji wody oparty na bazie ditlenku chloru. Jeden z najskuteczniejszych środków skuteczny …

Produkt Diox jako stabilizowany roztwór dwutlenku chloru nie wymaga stosowania wytwornicy przez co możemy uniknąć wszystkich niebezpieczeństw które niesie ze sobą tradycyjna …